HomageImage
Molts dels noms de carrers i places recorden personatges històrics que tenen una importància rellevant per aquell municipi, país o, inclús, a nivell mundial.
Homage és un recordatori a tot aquells que tenen o han tingut un paper rellevant en el que avui dia és l’espai on més temps transitem, la xarxa. Que ens han alertat de la importància de conèixer els termes i condicions del nostre transitar, de les seves conseqüències, del dret a la intimitat i el poder de la informació i el coneixement lliure.

3 noms han posat nom simbòlicament a tres espais de la ciutat de Girona durant el Festival Milestone, del 25 al 29 de juny. L’emplaçament no és casual, guarda una estreta relació amb aquells principis o denúncies que reclamen tres persones compromeses amb defensar la llibertat i l’ètica en l’era de la virtualitat.

Edward Snowden (Plaça Constitució)
“Los ciudadanos tienen el poder de decidir si quieren sacrificar su privacidad a favor de la vigilancia del Estado”

Julian Assange (Plaça Independència)
“Internet es una gigantesca máquina de espionaje al servicio del poder. Debemos luchar contra esta tendencia y convertirla en un motor de transparencia para el público, no solo para los poderosos”.

Aaron Swartz (Rambla Llibertat)
“La información es poder. Pero como todo poder, estan aquellos que quieren mantenerlo solo para ellos”.

Adjunt de MailAdjunt de Mail-3Adjunt de Mail-4Homage al diari El Mundo (Junio 2015)