WIRKT – Workshop on interdisciplinary research and knowledge transfer

pipeswjpg_largeVaig tenir l’honor de poder participar en el workshop sobre transferència de coneixement i recerca interdisciplinar durant els dies 9, 10 i 11 de juliol.

El taller dirigit per Josep Perelló (OpenSystems – Universitat de Barcelona), impulsat des d’Hangar i Grid Spinoza, i desenvolupat dins del marc del projecte europeu SoftControl,pretenia contribuir des de l’àmbit de la transferència de coneixement al Protocol per a la recerca interdisciplinar amb:

(1) Un anàlisi estratègic de la planificació de polítiques per a la transferència de coneixement interdisciplinar.
(2) Un recull de metodologies per a la transferència de coneixement interdisciplinar
, acompanyat d’una identificació de reptes.
(3) Un llistat d’indicadors d’avaluació consensuats per a projectes inter/multi/transdiciplinaris que siguin aplicables a futurs projectes.
(4) Identificació de models de econòmics i sistemes de valor de processos col·lectius de generació de coneixement.

Les jornades que partien de preguntes com

Quins contextos i estratègies faciliten la transferència de coneixement? Podem trobar indicadors per avaluar un coneixement generat fora del l’àmbit disciplinar? Quines metodologies existeixen per a la transferència de coneixement interdisciplinar?
I, finalment, quin model econòmic i de valor hi ha al darrera dels processos col·lectius de generació de coneixement? va comptar amb la participació de:
– Alicia Vela, artista.
– Alfons Martinell, director de la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona.
– Andreu Belsunces, investigador en cultura digital.
– Arantza Mendiharat, coordinadora de Conexiones Improbables.
– Boryana Rossa, artista i comissària.
– Clara Piazuelo, coordinadora de l’àrea de transferència de coneixement d’Hangar.
– Eloi Puig, artista.
– Joan Subirats, professor de ciència política i investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB.
– Josep Perelló, líder de OpenSystems UB Research Group i professor del Departament de Física Fonamental de la Universitat de
Barcelona.
– Laia Blasco, professora a la Universitat Oberta de Catalunya i investigadora resident a Hangar.
– Luz Santos, integrant del col·lectiu # bookcamping.
– Marcos García, director de Medialab-Prado.
– Maria Castelló Solbes, integrant del col·llectiu #bookcamping.
– Maria PTQK, investigadora i crítica cultural.
– Marta Gracia, coordinadora dels programes de recerca d’Hangar.
– Michael Edel, Director de l’equip de Control del laboratori de Pluripotència de la Universitat de Barcelona, Facultat de
Medicina.
– Pau Alsina, professor dels estudis d’Arts i humanitats de la UOC.
– Quelic Berga, Artista i professor en el grau Multimèdia de la UOC i ERAM.
– Reimund Fickert, Director de Projectes del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).
– Roc Parès, Codirector del màster universitari en Artis digitals, Idec/UPF.
– Rubén Martínez, Membre de la Hidra Cooperativa i de l’Observatori Metropolità de Barcelona
– Tere Badia, Directora de Hangar

Més informació aquí

Aquí trobareu tot el material generat en el WIRKT