God (fe)

 plantilles-god-
Escultura amb la forma tallada de les tres lletres God utilitzant la forma de la mateixa tipografía que utilitza google, de fusta (per donar un aspecte rustic, analogic i antic) i jugant amb la il·luminació.

Col·locat en un espai “mistic”, hermita o esglesia i poc il·luminat. (veure foto més avall)

Reflexió:

En l’actualitat considero necessari reflexionar sobre el tema de la fe i com aquesta ha augmentat o ha migrat cap a la tecnologia i s’ha paganitzat molt.

Analitzar com la identitat està abandonant allò corpori i tangible i s’està reafirmant com a pura informació i context.

 

Denunciar, anunciar o qüestionar des d’una visió crítica i madura el clar increment de dependències tecnològiques que esta esdevenint, tot derivant cap a un lloc confús entre funcionalitat i addicció.

 

Analitzar aquest desig comú d’esdevenir “massa cyborg”, xarxa social tecnificada i amplificada, mescla de cervells i silici, carn i plàstic.

 

hermita-de-Santa-Eulalia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *