art_matters_2014cEls dies 11 i 12 de desembre es va celebrar l’Art Matters International Conference 2014 a la Facultat d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.

El congrés Art Matters pretén donar cabuda a aquells treballs de recerca que, des de l’acadèmia i des de la pràctica professional, reconfigurin la relació entre l’art i la seva materialitat: contribucions centrades en replantejaments teòrics, metodològics i epistemològics i, especialment, estudis de marcat caràcter empíric sobre o des de les pràctiques i infraestructures de l’art.

Dins el programa es va incloure ‘Hacia un interface manifesto’, un work in progress un work in progress de la investigació que estem portant a terme a Hangar, en el marc del projecte europeu PIPES (Participatory Investigation of Public Engaging Spaces), en col.laboració amb ZKM, Ciant i Brainz, amb l’objectiu de crear un interface manifesto.

Amb la ubiqüitat d’internet i els dispositius mòbils, les interfícies d’usuari s’han situat en un lloc central de la nostra relació amb la realitat. Ja siguin punts d’entrada, superfícies de contacte o espais de sociabilitat o creació, les interfícies constitueixen entorns dissenyats, i per tant mai són neutrals: les interfícies tradueixen més del que mitjancen. De fet, cada interfície és un espai de poder on col.lisionen diferents actors: programadors, dissenyadors, organitzacions, estàndards, mercats, llenguatges de programació, empreses, comunitats, formats, hardwares, tendències, usuaris, etc.

Tots aquests actors, al seu torn, influeixen i són influïts per les ideologies, ètiques, polítiques i estètiques subjacents que es materialitzen en les interfícies i les pràctiques que habiliten.

Considerant la interfície com un objecte cultural dinàmic amb gran capacitat d’agència, així com també un espai relacional i una infraestructura, s’ha plantejat una investigació que combina la teoria del actor-xarxa, els media i els cultural studies, els science and technology studies o el nou materialisme per a explorar els terrenys que se situen en las dicotomies: transparència / invisibilitat; participació / col.laboració; interferibilitat / impermeabilitat; estandarització / originalitat; influència interfície – usuari / influència usuari – interfície; usuari desitjable / usuari estàndard.

PIPES project: http://pipes-project.net/

PIPES_bcn: http://pipes.hangar.org/