presentació farrera

El dia 24 d’octubre, durant la segona etapa de la residència a Farrera, vaig presentar el meu projecte realitzat durant aquests mesos, juntament amb els artistes Tuula Närhinen (Finlàndia) i Tracey Warr (Regne Unit).

TRobareu més informació de la residència en procés aquí