Aquí el recorregut de Barcelona al CAN (Farrera) traçat. Em sembla interessant visualitzar el camí, el recorregut, el procés de desplaçar-se en el seu sentit més físic i poètic. Es un canvi de qualitats, un desplaçament de l’entorn, una migració cap a l’interior i l’exterior.

De moment tinc aquestes imatges, però la intenció és utilitzar-ho com a material de base per anar cap a altres llocs.