Tens 5 minuts pel consum cultural

 

[Catalan]

Tens 5 minuts pel consum cultural és un projecte d’intervenció cultural a l’Espai Gironès (Camí dels Carlins, 17190 Salt, Girona) que es podrà visitar del 3 de maig al 30 de juny del 2010.

Organitzat per bonart cultural i C.C Espai Gironès, el projecte a cura de Beatriz
G. Moreno
i Ricard Planas Camps presenta els treballs de Manel Bayo, Quelic Berga Carreras, Carlus Camps, Marcelo Expósito, Eeeex i Xanu, Pau Faus, Jordi Mitjà i PALnoise.

Concebut com un projecte d’interferència Tens 5 minuts pel consum cultural
proposa una reflexió sobre les dinàmiques de consum, les noves relacions socials establertes i generades com a conseqüència d’aquest fet i les transformacions del territori i paisatge derivades d’aquests canvis.

Els àmbits tractats abasten des del desconegut paisatge urbà de Salt reinterpretat
per Manel Bayo, la diversitat cultural del teixit social d’aquest municipi, segons

Quelic Berga Carreras (Babel Quàntic), el col·lapse postindustrial, de Carlus Camps, el canvi urbà i la transformació de les figures de treball estudiats per Marcelo Expósito, la intervenció mural d’Eeeex i Xanu, la reflexió de Pau Faus sobre els horts en perill d’extinció, les restriccions legals que controlen el consum segons Jordi Mitjà i l’irònica assimilació del consum a ritme de videoclip de PALnoise.

L’objectiu és compartir, contraposar i provocar una reflexió al públic fent ús dels dispositius comercials per tal d’oferir informació i alternatives sobre els hàbits de consum. Un projecte en creixement que comptarà amb el blog
http://cincminutspelconsum.wordpress.com com a espai on es recopilarà tota la
documentació, dades, pàgines d’interès i textos crítics relacionats.

Aquí podreu consultar el programa i veure més informació!

[/Catalan][Español]

Tienes 5 minutos para el consum cultural es un proyecto de intervención cultural en el Espai Gironès (Camí dels Carlins, 17190 Salt, Girona) que se podrá visitar del 3 de mayo al 30 de junio del 2010.

Organizado por bonart cultural y el C.C Espai Gironès,  el proyecto comisariado por Beatriz G. Moreno y Ricard Planas Camps presenta los trabajos de Manel Bayo, Quelic Berga Carreras, Carlus Camps, Marcelo Expósito, Eeeex y Xanu, Pau Faus, Jordi Mitjà y PALnoise.

Concebido como un proyecto de interferencia Tienes 5 minutos para el consumo
cultural
propone una reflexión sobre las dinámicas de consumo, las nuevas relaciones sociales establecidas i generadas como consecuencia de este hecho y las transformaciones del territorio y paisaje derivadas de estos cambios.

Los ámbitos tratados abarcan desde el desconocido paisaje urbano de Salt
reinterpretado por Manel Bayo, la diversidad cultural del tejido social de este
municipio, según Quelic Berga Carreras (Babel Quàntic), el colapso postindustrial, de Carlus Camps, el cambio urbano y la transformación de las figuras de trabajo estudiados por Marcelo Expósito, la intervención mural de Eeeex i Xanu, la reflexión de Pau Faus sobre los huertos en peligro de extinción, las restricciones legales que controlan el consumo según Jordi Mitjà y la irónica asimilación del consumo a ritmo de videoclip de PALnoise.

El objetivo es compartir, contraponer y provocar una reflexión al público
haciendo uso de los dispositivos comerciales con el fin de ofrecer información y
alternativas sobre los hábitos de consumo. Un proyecto en crecimiento que
contará con el blog http://cincminutspelconsum.wordpress.com como espacio
donde recopilar documentación, datos, páginas de interés y textos críticos
relacionados.

[/Español]