Miniput 2010

El passat 4 de desembre es va celebrar la darrera edició del Miniput al CCCB. En aquesta 16a edició hem col.laborat dins l’equip de realització.

El Miniput de Barcelona és un dels Mini-Inputs amb una participació més alta i està organitzat per totes les televisions públiques i les principals universitats de Catalunya.

El MINIPUT no és un mercat. No és un festival.

És una mostra amb els programes de televisió més innovadors, provocadors, educatius i amb vocació de servei públic de l’any.

Els programes que es projecten són aquells més adients per a induir a la reflexió, pel seu plantejament innovador o experimental, perquè proposen un nou format televisiu, perquè fan ús de les noves tecnologies o perquè han generat polèmica en el seu país d’origen. L’INPUT és una ocasió per al mercat occidental de conèixer la producció televisiva de països amb una difusió limitada, com ara determinades àrees del tercer món, dels països àrabs, etc.

ENLLAÇOS CLAU:

  • · INPUT (International Public Television Conference)
  • · Arxiu INPUT (Universitat Pompeu Fabra)
  • · Web MINIPUT (Mostra de Televisó de Qualitat de Barcelona)
  • · Blog MINIPUT (Notícies i actualitat televisiva)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *