Babel Quàntic guanya el 1er premi

[Catalan]

Enllaç a una captura en vídeo de la peça en alta resolució

Detall de Babel Quàntic

imatge: detall d’una boca d’una impressió en alta resolució

Babel Quàntic ha obtingut el primer premi en el XIV certàmen d’Art Digital Ciutat d’Igualada.

imatge:  la peça genera infinits retrats que són la combinació de rostres reals. Aquest són alguns dels resultats al llarg del procés de canvi constant.

El diumenge 29 de novembre’09 es va cel.lebrar l’acte de lliurament de premis al teatre de la ciutat.

Pròximament es farà una exposició d’un recull de peces de la meva obra a la ciutat.

blog babel quantic detallImatge: Detall d’un dels rostres on es veuen els caràcters de diversos alfabets que conformen el retrat.

[/Catalan][Español]

Enlace a una captura en vídeo de alta resolución de la pieza

Detall de Babel Quàntic

imagen: detalle de una boca de una impresión  en alta resolución

Babel Quàntic ha obtenido el primer premio en el XIV certamen de Arte Digital Ciutat d’Igualada.

little-monsters-babel-quantic-detalls

imagen:  la pieza genera infinitos retratos que son la combinación de rostros reales. Estos son algunos de los resultados a lo largo del proceso de cambio consante.

El domingo 29 de noviembre’09 se celebró el acto de entrega de premios en el teatro de la ciudad.

Próximamente se hará una exposición de algunas piezas de mi obra en la ciudad.

blog babel quantic detall

Imagen: Detalle de uno de los rostros donde se ven los caracteres de diferentes alfabetos que configuran el retrato.

[/Español]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *