Renovació de la imatge del Mercat de Salt.

[Catalan]

L’associació de comerciants del mercat municipal de Salt (ACMMS) ens ha encarregat renovar la seva imatge corporativa. Un dels objectius és començar una política de comunicació que reforçi els valors del comerç local, sostenible i sobretot pròxim. En aquest cas s’ha col·laborat amb la Francina (veure apartat de col·laboradors a la columna de la dreta) per tal de crear una mascota amable i que representi els valors del mercat.

Un cop definits els trets del personatge (somriure, cabàs i un cor obert) hem procedit a dissenyar tota la família amb elements que defineixen la seva edat, sexe o procedència cultural. Aquest és l’anunci que es va publicar a la Vanguardia en l’especial de la festa Major de Salt.

[/Catalan][Español]

La asociación de comercianets del mercado municipal de Salt (ACMMS) nos ha encargado la renovación de su imagen corporativa. Uno de los objectivos es iniciar una política de comunicación que refuerce los valores del comercio local, sostenible y sobretot cercano. En este caso se ha colaborado con Francina (ver el apartado de colaboradores en la columna derecha) para crear una mascota amable que represente los valores del mercado.

Una vez definidas las características del personaje (sonrisa, cesto y un corazón abierto) hemos procedido a diseñar toda la família con elementos que definen su  edad, sexo o procedencia cultural. Éste es el anuncio que se publicó en La Vanguardia en el especial de la Fiesta Mayor de Salt.

[/Español]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *