Interactiu Salts Quàntics (VAD)

[vimeo 7516835]

[Catalan]

Collage de rostres del món
Collage de rostres del món

En aquesta instal·lació us invitem a navegar mitjançant la veu; a cridar, a cantar, a criticar, a celebrar, a xiuxiuejar… Es tracta de fer soroll per modificar les imatges; multiplicitat de rostres de la vila Salt que es sobreposen, es morfejen l’un amb l’altre, es comparen… molts d’ells amb arrels molt diverses originals d’arreu del món.
morphing.jpg

Salt és una de les viles de Catalunya amb un augment de la població immigrant més espectacular especialment exceptuada en els últims 5 anys. L’objectiu d’aquesta interactivitat és mitjançant la potencia de les mirades i la senzillesa i profunditat dels rostres humans que conformen el paisatge cultural de Salt provocar una reflexió sobre la riquesa i diversitat que ens presenten els nous temps, alhora que invita a l’usuari a utilitzar el crit, la veu i el discurs per a modificar les imatges.
half.jpg

[/Catalan][Español]

Collage de rostros del mundo
Collage de rostres del món

En esta instalación os invitamos a navegar mediante la voz; a gritar, a cantar, a criticar, a celebrar, a susurrar… Se trata de hacer ruido para modificar las imágenes; multiplicidad de rostros de la villa de Salt que se sobreponen, se morfosean los unos con los otros,  se comparan… muchos de ellos con raíces muy diversas de todo el mundo.
morphing.jpg

Salt es una de les villas de Cataluña con un incremento de la población inmigrante más espectacular especialmente en los últimos 5 años. El objetivo de esta interactividad es provocar una reflexión sobre la riqueza y diversidad que nos presentan los nuevos tiempos mendiante la potencia de las miradas y la sencillez y profundidadde los rostros humanos que configuran el paisaje humano de Salt. Al mismo tiempo invita al usuario a usar el grito, la voz i el discurso para modificar las imágenes.
half.jpg

[/Español]