Diploma d’Especialització en Disseny Gràfic Fundació Universitat de Girona 2005

He reunit a un equip de professionals per a desenvolupar un diploma d’especialització en Disseny Gràfic orientat en paper. Adjunto a continuació el link de la Fundació Universitat de Girona i el programa del curs de 180 crèdits.

Hi treballo com a coordinador de la plantilla i com a professor de Photoshop CS2, QuarkXpress i tutor dels projectes.

Objectius:
1.- Manipular eficaçment el programari professional de disseny gràfic (especialment Adobe Photoshop, Macromedia Freehand i Quark express).
2.- Adquirir coneixements teòrics d’història de l’art i de la història del disseny gràfic.
3.- Crear un espai de reflexió i debat entorn el disseny gràfic.
4.- Potenciar la creativitat dels participants.
5.- Conèixer i practicar els processos utilitzats en el camp del disseny, des del gravat fins a la impressió digital i ser capaços de contextualitzar-los en la història.
6.- Realitzar un projecte final de curs que demostri les capacitats i l’aptitud per treballar professionalment.

A qui s’adreça:
A persones que vulguin aprendre a realitzar projectes de disseny gràfic.

Programa:
Es planteja el curs en vuit mòduls distribuïts al llarg de l’any acadèmic que alternen pràctiques amb programari de disseny gràfic, classes teòriques, tallers per assimilar els coneixements teòrics adquirits, ponències i, finalment, el projecte de final de curs.
Mòduls:
A-Imatges de mapes de bits
Descripció: Analitzar els elements bàsics de la imatge digital així com els instruments de maquinari i programari que s’utilitzen en el sector professional per manipular i tractar aquest tipus d’imatges.
Pràctica: Adobe Photoshop CS. Comparació amb GNU GIMP 2.0, utilització de dispositius de captura d’imatges.
Teoria: Del mosaic al pixel.
B-Imatges vectorials
Descripció: Comprendre el mètode matemàtic d’elaboració d’imatges vectorials. Utilització de programari específic per crear i editar imatges d’aquest tipus.
Pràctica: Macromedia Freehand MX. Comparació amb Adobe Ilustrator i GNU Scribus.
Teoria: Síntesis de les formes, compressió d’imatges, els vectors i les coordenades cartesianes.
C-Maquetació, preimpressió i postimpressió
Descripció: Conèixer el mètode que cal seguir per aconseguir bons resultats en paper a partir d’un disseny realitzat amb ordinador.
Pràctica: Quark Express 6.5. Comparació amb Adobe InDesign
Teoria: Protocols d’intercanvi de dades, els formats i mètodes estàndards, PostScript, CMYK, LAB, Pantone, e-books.
D-Història de l’art i el disseny gràfic
Descripció: Introducció historicoartística al disseny gràfic com a mitjà expressiu de masses en el segle XX (Arts & Craft, Avantguardes, Bauhaus, Constructivisme…). Principals escoles i tendències actuals.
E-Comunicació i disseny gràfic
Descripció: Analitzar el llenguatge visual i la seva evolució al llarg de l’últim segle. Crear un espai de reflexió entorn a l’objectiu i impacte social del disseny gràfic. Estudiar les relacions entre el contingut i la forma.
Teoria: Breu història del disseny.
F-Tècniques aplicades a les arts gràfiques
Descripció: Estudi de la història de les arts gràfiques centrat en les tècniques artístiques utilitzades i pràctica d’aquestes.
Teoria: Tècniques artístiques.
Pràctica: Acompanyament del apunts teòrics amb creacions pròpies inspirades en el temari i utilitzant les tècniques del context històric analitzat (pintura, gravat, fotografia, collage…)
G-Laboratori de creativitat
Descripció: Els mètodes i les tècniques en el sector del disseny gràfic estan en constant evolució. A partir de diverses propostes i activitats s’intentarà desenvolupar el sentit de la creativitat i potenciar les habilitats individuals i col·lectives de l’alumnat.
Pràctica: Experimentació amb aparells informàtics, manualitats i activitats diverses.
Teoria: Què és la creativitat? Copyleft i Creative Commons, ErrorArt i RandomArt.
H-Projecte de final de curs
Descripció: Aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs amb l’objectiu d’obtenir un resultat professional que serveixi de mostra en el currículum.
Pràctica: Desenvolupar amb ajuda del tutor i la col·laboració de l’alumnat un projecte individual.
Teoria: Redacció d’un document analitzant i defensant el projecte portat a terme.

Professorat:
– Quelic Berga, professional del disseny gràfic i el disseny audiovisual.
– Carles Manlleu Rosa, llicenciat en Història de l’Art, professor de l’Escola Superior d’Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
– Josep Maria Janer, professional del disseny gràfic.
– David Serra, artista polifacètic.
– Jordi Márquez Puig, comunicador multimèdia, graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia.

Sistema d’avaluació:
Es valorarà la capacitat de desenvolupar un projecte professional i defensar-ne les qualitats, la valoració del contingut teòric serà mitjançant un treball escrit.
S’estableix un mínim del 80% d’assistència per adquirir el títol.
Projecte final 60%
Treball escrit 30%
Assistència i participació 10%

Dades d’interès:
:
Tercera
Edició:
TerceraOrganitza:
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació i ERAM-Escola de Realització Audiovisual i MultimèdiaDirecció:
Bisbe Fraixinó, MiquelCoordinació:
Berga Carreras, Quelic

Professorat:

Titulació que s’obté:

Diploma d’Especialització en Disseny Gràfic per la Universitat de Girona